Sláva Isusu Christu!

Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich ani moľ ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.

(Mt. 6,19-21)

© 2014-2022 Pravoslávna cirkevá obec Bánovce nad Bebravou