„Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa kameňom základným“ (Mt 21, 42)

Prosba o finančnú pomoc

Pravoslávna cirkevná obec Bánovce nad Bebravou, zaregistrovaná na Štatistickom úrade Slovenskej republiky pod IČO: 42283051, dovoľuje si obrátiť sa na Vás s prosbou o poskytnutie finančnej pomoci na rekonštrukciu priestorov, v ktorých plánujeme vykonávať pravoslávne bohoslužby. Od svojho zriadenia v roku 1999 až doteraz sa vykonávajú pravoslávne Liturgie v budove evanjelickej cirkvi.

Mesto Bánovce nad Bebravou nám od marca 2014 dáva k dispozícii budovu na sídlisku Dubnička, v ktorej bola v minulosti reštaurácia a bar. V týchto priestoroch je nevyhnutná rozsiahla rekonštrukcia, je potrebné vymeniť všetky okná a dvere, demontovať poškodený strop, namontovať i zatepliť nový strop, demontovať a odstrániť murovaný barový pult, osadiť nové toalety, dodať nové osvetlenie a nanovo omietnuť. Predbežná kalkulácia na všetky plánované práce je vyčíslená na 18.000 Eur.

Finančné prostriedky, ktorými disponujeme, pokrývajú požadované náklady iba na 10%, preto Vás prosíme o poskytnutie finančného príspevku, ktorý by nám pomohol začať rekonštrukčné práce. Na tento účel sme zriadili účet v OTP Banke číslo 15232429/5200. Stavebné práce plánujeme začať v marci a ukončiť začiatkom apríla 2014. Výsledky Vašej pomoci i našej snahy budete môcť uvidieť na pripravovanej web stránke našej cirkevnej obce v sekcii „POZRITE SI“, kde zverejníme priebeh i výsledok stavebných prác.

Za Vašu ochotu pomôcť Cirkvi Vám srdečne ďakujeme. S pozdravom

Jerej Ján Toman
Správca PCO Bánovce nad Bebravou

 
© 2014-2022 Pravoslávna cirkevá obec Bánovce nad Bebravou