„Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa kameňom základným“ (Mt 21, 42)

PCO Bánovce nad Bebravou v nových priestoroch

Pravoslávni veriaci v Bánovciach nad Bebravou slúžia v nových priestoroch! Žiaľ, nie sú to avizované priestory na sídlisku Dubnička, na rekonštrukciu ktorých sme prosili o finančnú pomoc, ale iné, aj keď menšie, no o to útulnejšie. Naša terajšia adresa: ulica Na vŕštek, v budove Autoservisu na 1. poschodí, oproti hasičom. Kľúče od nových priestorov sme prevzali v pondelok 14.4.2014, nato niekoľko dni sťahovania a na Strastný štvrtok sme tu po prvýkrát slúžili Božestvennuju Liturgiu.

Nové bohoslužobné priestory sú zasvätené Svätej apoštolom rovnej Márii Magdaléne a Sv. Liturgie v nich sa vykonávajú každú nedeľu a vo sviatok. Podrobnosti nájdete na stránke v sekcii Bohoslužby.

 
© 2014-2022 Pravoslávna cirkevá obec Bánovce nad Bebravou