„Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa kameňom základným“ (Mt 21, 42)

Poďakovanie za finančnú pomoc

Začiatkom mesiaca marca sme sa obrátili ku všetkým ľuďom dobrej vôle a prosili o finančnú pomoc na rekonštrukciu nových priestorov na sídlisku Dubnička. Žiaľ k rekonštrukcii nedošlo jednak pre naše výhrady voči návrhu nájomnej zmluvy, ktorú pripravilo mesto Bánovce nad Bebravou a ktorú sme zatiaľ nepodpísali, jednak pre nedostatok vyzbieraných finančných prostriedkov na spomínanú rekonštrukciu. Rokovania s mestom pravdepodobne ešte budú pokračovať, no môže sa stať aj to, že budovu dajú do prenájmu inému záujemcovi.

Naša vďaka patrí všetkým, ktorý nezostali ľahostajní k našej prosbe a pomohli.

PCO Holíč
200 Eur
Peter Fritzmann
100 Eur
Alexander Schramm
100 Eur
Kristína Pilková
40 Eur
Zuzana Petrovajová
30 Eur
PCO Brezová p./Br.
25 Eur
Daniel Lastivka
20 Eur
Milan Tokoly
20 Eur
Matfej Vavro
20 Eur
Bohuznámy
20 Eur
Jer. Peter Bobák
15 Eur

Srdečne ďakujeme!

 
© 2014-2022 Pravoslávna cirkevá obec Bánovce nad Bebravou