„Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života“ (Jn 8,12)

O viere

Sväté slovo dávnej Rusi

Pravoslávna misionárska spoločnosť sv. Serapiona Kožeozerského vydala v Moskve v roku 2012 malú brožúru s názvom: «Святое слово древней Руси.» V tejto brožúre je zozbieraných 65 výrokov ruských svätých žijúcich v XI až XIV storočí. Tieto výroky zostavené diakonom Georgiom Maximovom nie sú iba spomienkou na pradávnu minulosť, ale obsahujú večnú pravdu, ktorá je aktuálna i dnes. Táto múdrosť svätých je pre nás orientáciou v bludisku moderného sveta a dáva nám možnosť nájsť východisko zo slepých uličiek, do ktorých nás privádzajú naše hriechy. Niektoré z výrokov sme preložili, aby sa s nimi mohli zoznámiť i naši veriaci.

1/ Najlepšie pravidlo pre kresťana: S Bohom deň začínaj a s Bohom i zakončuj.

2/ Človek môže poznať iba to, čo je na povrchu. Boh pozná i to, čo sa ešte nestalo. Boh vidí cesty a skutky každého človeka. Všetko obsiahne Svojím rozumom a pozná svedomie i myšlienky každého človeka.

3/ Kto neuzná Isusa Christa – vteleného Boha za Syna Božieho – ten nie je od Boha.

4/ Máme nádej na Cárstvo nebeské, na radosť so svätými a anjelmi, na uzretie Božej tváre. Veď On je opravdivá krása, On je sladkosť a láska ku všetkým, ktorí Ho milujú a plnia Jeho vôľu.

7/ Dietky, chráňte sa nepravoslávnych. A všetkých ich slov. Ten spasí svoju dušu, kto žije v pravej viere. Niet viery lepšej, ako je naša čistá a svätá viera pravoslávna. Lebo životom v tejto viere sa nielen zbavujeme hriechov a vyhneme sa večným mukám, ale stávame sa účastníkmi života večného a bez konca sa budeme radovať so svätými.

9/ Netreba chváliť cudziu vieru. Lebo chváliac cudziu, haníš svoju vieru. Ak chváliš svoju i cudziu, stávaš sa dvojevercom, čo má blízko k heréze. Tohto sa chráňte. Svoju vieru neustále vychvaľuj a neustále konaj dobré skutky.

10/ Nakoľko sa priblížiš k Bohu, natoľko vidíš svoju hriešnosť.

11/ Kto často číta duchovné knihy, ten beseduje s Bohom, alebo so svätými. Čítanie životov svätých je na úžitok našej duši.

12/ Diabol závidí ľudskému rodu a neustále klame. Sám odpadol od Boha i nás chce zviesť do zablúdenia.

13/ Zlý človek, ktorý sa utvrdí v zle, je horší od démona. Lebo démoni sa Boha boja, ale zlý človek sa Boha nebojí a ľudí sa nehanbí.

14/ Tých, čo nekonajú vôľu Božiu, čaká odsúdenie. Preto bratia nekonajte zlo na záhubu svojej duše. Smažte sa vyhnúť večným mukám dobrými skutkami, častými milodarmi a nefalšovanou láskou. Odvrhnite od seba nepriateľstvo a hnev, vyvarujte sa pijanstva, lebo v ňom je ukryté zlo. Závisti a krivej prísahy sa zbavte pokáním, aby ste sa stali následníkmi Cárstva nebeského.

16/ Ak by sme prebývali podľa Božích prikázaní, aj tu by sme získali pozemské blahá a po odchode zo sveta – život večný. Ale my neustále prebývame v nečistote, pridávame hriech ku hriechu, vo všetkom hneváme Boha, konajúc zlo pred Jeho očami.

17/ Usilujme sa získať život večný, ktorý nám Hospodin pre Svoju milosť dáva ako dar. Pred pôžitkami tohto sveta utekajme ako pred jedovatým hadom. Hospodin Boh pripravil nebesia a pozýva nás. A my hýčkame svoje telo spánkom, jedlom, pitím. Hriešnymi pôžitkami sa zbavujeme Cárstva Nebeského i Volajúceho nás k Nemu. Preto vstaňme a ponáhľajme sa po úzkej ceste vedúcej do Cárstva Nebeského, použime svoje telo na prácu, na podvihy, na modlitbu a zdržanlivosť.

 
© 2014-2022 Pravoslávna cirkevá obec Bánovce nad Bebravou