„Bdej a posilňuj, čo ešte ostalo, a už malo zomrieť. Lebo tvoje skutky nenachádzam dokonalé pred mojím Bohom.“ (Zjv 3, 2)

Životy svätých

  • Svätá Mária Magdaléna

    Myronosica, apoštolom rovná Mária Magdaléna, pochádzala z neveľkého galilejského mestečka Magdaly, rozprestierajúceho sa na brehu Genezaretského jazera, medzi Kafarnaumom a Teberiadou. Svätá Mária Magdaléna bola posadnutá siedmimi démonmi (Lk. 8,2). Príčiny tohto nešťastia nie sú známe.

 
© 2014-2022 Pravoslávna cirkevá obec Bánovce nad Bebravou